4. Výprava

Pokračovali dále lesem směrem do vnitrozemí. Ani tady jim cesta příliš rychle neubíhala. Hlavně proto, že zde kvetlo mnoho rostlin, které Kedron neznal, ale samozřejmě chtěl poznat. Poutník tak musel u každé květiny udělat zastávku a podat podrobné informace. Tímto tempem tedy strávili v lese dva dny. Poutník se již jen usmíval, uviděl-li květinu, kterou dosud nepotkali. […]

3. Evalion

Když konečně doletěli na konec propasti a pod nohama opět ucítili pevnou zem, začal se Kedron zvídavě rozhlížet kolem sebe. Na první pohled se krajina nijak neodlišovala od Hamronu. Stromy, ptáci, lesní zvěř, hory, louky, lesy. To vše již Kedron znal z domova. To nebylo to, co chtěl vidět. Hledal odlišnosti, cokoli, co by mu řeklo, […]

2. Poutník

„Ahoj Kedrone Zlatý, bývalý páne Rady“, ozvalo se odněkud zpoza křoví. Kedron však necítil ničí přítomnost. Že by snad začínal samotou blouznit? „Neboj se, neblouzníš, jen mne nemůžeš cítit, tedy aspoň ne těmi smysly, kterými by sis přál“, zasmál se hlas za křovím. Kedron se znovu pokusil zachytit něčí přítomnost, ale nikoho necítil. Tasil meč […]

1. Čas jít

Aliance opět ožívá. Chystá se velká slavnost. Vždyť to brzy bude přesně 200 let ode dne, kdy Kedron Zlatý, pán rady, porazil Zlo a Temného pána Falmona.
Mnohé se od té doby změnilo. Dračí populace opět zažívá zlaté časy a rodí se nová dráčata. Dračí král Elendoar má dvojnásobný důvod k oslavě, vždyť je to již 200 let, co […]

11. Nový začátek

Kedron vyletěl nad Emunduir. Celý komplex se rozpadal, hory se bortily. Celá masa hor, jež obkličovala Emunduir se sunula dolů. Země se otřásala. Zkáza však způsobovala radost. Vždyť Zlo bylo poraženo a jeho sídlo teď samo propadalo zkáze. Bylo-li by to za jiných okolností, jistě by lidé, trpaslíci, draci a elfové začali společně zpívat a […]

10. Rozhodující střetnutí

Halnoři běželi vstříc vyčkávajícím vojákům. Máchali kolem sebe mohutnými tlapami a postrkovali se navzájem. Vojáci v prvních řadách stáli pevně a sebevědomě, jakoby si ani neuvědomovali, jaké nebezpečí se k nim blíží. Monstra již byla na délku dvou kopí od vojáků, když se z nebe snesly dvě dračí letky.
Draci z první letky zaútočili na Halnory. Zadní tlapy pevně a […]

Tabulka jmen a názvů

Po dohodě s hlavním korektorem Mast3rem Vám přináším malou pomůcku. V Kedronově příběhu se vyskytuje několik jmen a názvů, které se můžou snadno zamotat. Proto zde máte tabulku těchto výrazů a jejich krátký popis
Jména jsou řazena podle abecedy, ne podle významu, či výskytu v příběhu

Jméno

Popis

Aliance

Město, které společně vybudovali trpaslíci, draci a […]

9. Armáda Tří

V Alianci to vřelo. Brandoar se vrátil po bitvě s několika draky a králem Rantavalem zpět a dokončoval poslední přípravy na tažení. Trpaslíci, kteří v Alianci žili, kovali od rána do noci. Vyráběli meče, sekyry a brnění jako na běžícím páse. Stále se čekalo na příchod lidí. Od jednání o nich nepřišla jediná zpráva. Hlídky zatím nehlásili žádnou zvýšenou […]

8. Spojení

Falmonova síň nebyla příliš rozsáhlá. Byla to spíše taková větší jeskyně. Od vchodu se rozšiřovala propast Zla, takže zabírala většinu síně a zároveň jí dodávala jediný zdroj světla. Na okraji propasti pak stál velký železný trůn, na kterém seděl Falmon. Svůj původ vznešeného elfa připomínal jen vzdáleně. Byl celý v černém, měl dlouhé rozcuchané černé vlasy, […]