4. Výprava

Pokračovali dále lesem směrem do vnitrozemí. Ani tady jim cesta příliš rychle neubíhala. Hlavně proto, že zde kvetlo mnoho rostlin, které Kedron neznal, ale samozřejmě chtěl poznat. Poutník tak musel u každé květiny udělat zastávku a podat podrobné informace. Tímto tempem tedy strávili v lese dva dny. Poutník se již jen usmíval, uviděl-li květinu, kterou dosud nepotkali. […]

3. Evalion

Když konečně doletěli na konec propasti a pod nohama opět ucítili pevnou zem, začal se Kedron zvídavě rozhlížet kolem sebe. Na první pohled se krajina nijak neodlišovala od Hamronu. Stromy, ptáci, lesní zvěř, hory, louky, lesy. To vše již Kedron znal z domova. To nebylo to, co chtěl vidět. Hledal odlišnosti, cokoli, co by mu řeklo, […]

2. Poutník

„Ahoj Kedrone Zlatý, bývalý páne Rady“, ozvalo se odněkud zpoza křoví. Kedron však necítil ničí přítomnost. Že by snad začínal samotou blouznit? „Neboj se, neblouzníš, jen mne nemůžeš cítit, tedy aspoň ne těmi smysly, kterými by sis přál“, zasmál se hlas za křovím. Kedron se znovu pokusil zachytit něčí přítomnost, ale nikoho necítil. Tasil meč […]

1. Čas jít

Aliance opět ožívá. Chystá se velká slavnost. Vždyť to brzy bude přesně 200 let ode dne, kdy Kedron Zlatý, pán rady, porazil Zlo a Temného pána Falmona.
Mnohé se od té doby změnilo. Dračí populace opět zažívá zlaté časy a rodí se nová dráčata. Dračí král Elendoar má dvojnásobný důvod k oslavě, vždyť je to již 200 let, co […]